Identitat TransBioLine

Identitat TransBioLine

TransBioLine: Translational Safety Biomarker Pipeline és un consorci europeu que té com a objectiu generar dades que permetin la qualificació reguladora de nous biomarcadors de seguretat sobre lesions induïdes per fàrmacs en cinc òrgans/sistemes (fetge, ronyó, pàncrees, sistema vascular i sistema nerviós central).

Repte

Crear una identitat gràfica robusta i consistent.
Reforçar la difusió i la comunicació dels avenços del projecte.

Hem de ressaltar que se centra sobre el pacient i transmetre el cicle continu dels seus processos.

Solució

El projecte Transbioline recopila dades diverses d’àmbit europeu de pacients per detectar biomarcadors de lesions creades pels fàrmacs, seguint els objectius del repte, vam crear una figura humana simplificada com a element central i una fletxa circular.

Buscant transmetre una resposta senzilla i directa, fàcilment aplicable, vam crear una marca reconeixible, acompanyat d’un text rotund, reforçat per la tipografia i disposició d’elements.

En les aplicacions de la identitat mantenim aquesta premissa de senzillesa i claredat. Per als fons de les peces de comunicació treballem amb imatges d’elements d’àmbit mèdic i amb suaus degradats dels colors principals de la identitat.

Identitat Corporativa + Comunicació

26/08/2019