Identitat 2creativo

Identitat 2creativo

2creativo, estudi de disseny gràfic i industrial.

Repte

Implantar el redisseny de la identitat per transmetre el valor de l’estudi: suport estratègic pel llançament de nous productes.
Imatge sòlida i amb fort caràcter.

Solució

La nova identitat suposava un canvi dràstic de la imatge corporativa anterior, però teníem forts arguments per fer-ho.
Calia projectar que ho fèiem millor, que els processos havien millorat, que generem valor afegit innovant a través del disseny.

La marca es basa en una gràfic que reflecteix la forma del símbol infinit o un banda de Moëbius, sobre dos punts (pilars):
estratègia + disseny, innovació + disseny, disseny gràfic + disseny industrial, …
una dualitat a la qual fa també referència nostre naming.

La papereria s’acompanya d’una sèrie de missatges, dins de globus, que reforcen els nostres valors.

Identitat Corporativa + Comunicació

Projecte desenvolupat a 2creativo

24/10/2014