Identitat Ritualis

Identitat Ritualis

Centre d’estètica unisex situat al centre de Lisboa (Portugal).

Repte

Transmetre la idea d’un servei per a tots dos sexes, personalitzat i de qualitat, especialitzat en tractaments per a la pell.

Solució

Al naming (nom de marca) vam buscar que funcionés bé tant en Portuguès com en Castellà.
En el logotip remarquem la paraula “tu”, transmetent atenció i proximitat, utilitzem colors càlids relacionats amb la pell.
El promocional presenta un enquadrament neutral d’una estàtua, amb la intenció de reflectir el servei unisex, fugint de les típiques imatges femenines que solen utilitzar-se en el sector.
L’accent sobre la imatge potencia el tipus de tractaments oferts.

Identitat Corporativa + Comunicació

Projecte desenvolupat a 2creativo

22/10/2014