Identitat Captae

Identitat Captae

Captae és una empresa especialitzada en crear models digitals exactes de la realitat mitjançant la tecnologia làser escàner 3D.

Repte

Crear una identitat que reforci el concepte d’un servei d’assessoria i acompanyament per a la mesurament precís, fiable i àgil d’entorns reals. Explicar un servei innovador i els seus avantatges d’una manera didàctica transmetent la transparència i proximitat de l’equip.

Solució

Sistema d’identitat basat en diversos símbols tipogràfics que representen diferents realitats escombrades per l’escàner. Color verd en referència al respecte per l’entorn.

La identitat s’articula mitjançant una sèrie de frases curtes explicatives sobre el nou servei i els seus beneficis. Alguns exemples: “captem el teu entorn per trobar solucions reals”, “facilitem el teu progrés amb repliques digitals d’entorns reals”, etc

L’element promocional explica d’una manera sintètica i clara l’activitat de l’empresa. Mitjançant un senzill encuny es remarca la idea principal a transmetre: “Captem la realitat i la traslladem al teu ordinador”.

Identitat Corporativa + Comunicació

Projecte desenvolupat a 2creativo

21/10/2014


  Miquel Estupiñá, Director tècnic de CAPTAE, va dir sobre abeldb: