Identitat Multigrup

Identitat Multigrup

Multigrup és una empresa especialitzada en la restauració i rehabilitació d’edificis i monuments.

Repte

Definir i redissenyar la seva imatge corporativa.

Crear una marca que transmeti els seus valors diferencials: solucions globals en la rehabilitació i restauració d’edificis.

Solució

Vam crear una identitat robusta, memorable i contundent. Busquem transmetre fermesa i solucions durables.

El logotip està format per un cub central (en al·lusió a l’edifici) al que envolten unes cintes que formen la lletra M (la inicial de multigrup), el concepte és que multigrup cuida i protegeix edificis. Els colors està derivats de la identitat anterior que reformulem. El claim (eslògan) reforça el servei que ofereixen, Restauració i Rehabilitació d’edificis.

En l’aplicació de la identitat, busquem la senzillesa, missatges directes i clars.

La singularitat de la peça promocional està en la forma del perfil del logotip, on els continguts segueixen els plànols que formen els elements.

Identitat Corporativa + Comunicació

21/10/2014


  Nikolay Kolev, fundador de MULTIGRUP, va dir sobre abeldb: