Identitat WI

Identitat Water Idea
Water Idea és la consultoria que optimitza l’ús dels recursos hídrics. Creuen els recursos disponibles amb les necessitats de la societat per transformar dades complexes en respostes rellevants.

Repte

Projectar el dinamisme, l’energia i l’aplicació de les últimes tecnologies que proposa WI en un mercat de lenta evolució. Fugir de recursos explotats en aquest sector com són les gotes d’aigua i l’ús extensiu del color blau.

Solució

El concepte gràfic que serveix per desenvolupar les aplicacions es basa en l’ús d’una col·lecció d’imatges de l’entorn natural, tant d’éssers vius com d’éssers inerts, que mantenen una estreta relació amb l’aigua. Es tracta de transmetre la idea d’aigua des d’un nou punt de vista, mitjançant una segona lectura. El logotip transmet la idea de fluïdesa, dinamisme i capacitat d’adaptació. S’ha construït mitjançant la superposició de les sigles de Water Idea (w + i), on la gota central representa la conclusió rellevant, extreta a partir d’una tromba de dades. Per donar a conèixer els valors de Water Idea realitzem un conjunt de productes funcionals i duraders.

Identitat Corporativa + Comunicació

Projecte desenvolupat a 2creativo

21/10/2014