Identitat DRIVE

Identitat DRIVE

DRIVE: Development of Robust and Innovative Vaccines Effectiveness -Desenvolupament de Vacunes Eficaçes, Robustes i Innovadores- és un consorci paneuropeu format per institucions de salut, universitats, petites i mitjanes empreses, indústria farmacèutica i organitzacions de pacients per a l’avaluació de l’efectivitat de les vacunes contra la grip.

Repte

El virus de la grip és un important problema de salut pública (en una estimació a la baixa, la grip infecta anualment a 60 dels 500 Milions d’habitants de la UE).

Crear una identitat gràfica robusta i consistent.

Reforçar la difusió i la comunicació dels resultats i desenvolupaments del projecte DRIVE.

Solució

El projecte DRIVE es centra en estudis de vacunes eficaces contra la grip, per la qual cosa requeria una resposta senzilla i directa, fàcilment aplicable, centrada en els continguts.

Vam crear una marca molt reconeixible en l’àmbit sanitari, amb una figura simplificada del virus de la grip com a element central, acompanyat d’un text rotund, reforçat per la tipografia i disposició d’elements.

En les aplicacions de la identitat mantenim aquesta premissa de senzillesa i claredat. Per als fons de les peces de comunicació treballem amb imatges d’elements microscòpics i amb suaus degradats per emfatitzar el minimalisme de la identitat.

Identitat Corporativa + Comunicació

15/10/2018