Programes Barcelona Activa Treball

Programes Barcelona Activa Treball

Barcelona Treball (Porta 22) és l’espai de Barcelona Activa (Ajuntament de Barcelona) especialitzat en serveis i recursos per a la gestió de la carrera professional.

Repte

Realitzar el programa i el calendari d’activitats trimestral per a Barcelona Treball.

Solució

Vàrem crear els programes d’activitats i els calendaris en dos idiomes, a més de generar anuncis, icones i selecció d’imatges: També vàrem realitzar el redisseny per millorar el seu aspecte i llegibilitat.