Campanya “Creamedia” Barcelona Activa

Campanya “Creamedia”

Disseny de campanya en premsa per promocionar el programa Creamedia.

Repte

Crear una campanya per premsa amb impacte visual, per promocionar el programa Creamedia per a la creació d’empreses creatives.
Havíem aplicar la nova identitat de Barcelona Activa.

Solució

Dissenyem un anunci que presenta el programa com l’espurna que encén el potencial emprenedor dels professionals creatius.