Campanya “Microcrèdits” Barcelona Activa

Campanya “Microcrèdits”

Campanya promocional de microcrèdits per a emprenedors a Barcelona sense avals ni garanties.

Repte

A diferència del perfil comú dels microcrèdits, es pretenia captar l’atenció d’emprenedors amb problemes de finançament.
Necessitat d’exposar molt clarament els requisits d’accés al microcrèdit.

Solució

Per mitjà d’un format d’anunci popular escrit a mà, la campanya s’acosta al públic objectiu invertint els rols, la solució t’està buscant. El missatge es presenta d’una manera molt directa, reflectint la immediatesa i senzillesa de la solució.
Diversos models de postals en els quals es combinen dos idiomes (català i castellà).