Identitat Piscimar

Identitat Piscimar

Piscimar i Piscimar AllStars són una línia de productes per al tractament i manteniment de piscines.

Repte

Redissenyar la identitat, mantenint l’essència de la imatge original.
Unificar i reordenar referències, crear una nova imatge de marca i tot el material de comunicació.

Solució

Una nova identitat contundent i clara mantenint l’essència de la imatge corporativa original, aportant nous valors: poder i eficàcia a l’entorn de les piscines.
L’ús dels colors havia de ser bàsic per optimitzar costos de producció.
Cada producte s’associa a un color, en l’etiquetatge dels productes, les ones s’extreuen del logotip i serveixen com a element de continuïtat entre els diferents productes.

Identitat Corporativa + Comunicació

Projecte desenvolupat a 2creativo

20/10/2014