Memòria Anual BCD

Memòria Anual BCD

Barcelona Centre de Disseny (BCD) és un centre de promoció i dinamització del disseny en l’àmbit empresarial e institucional creat al 1973.

Repte

Havíem de crear la Memòria Anual d’Activitats i Econòmica de BCD, seguint el format i premisses de les memòries ja publicades: Bilingüe, Format A4, Bicolor, etc.
El document ha de ser reversible, una llengua per a cada cara (ES/CA) i en el plec central es presenta informació estadística bilingüe i el llistat de membres.

Solució

Vàrem definir el concepte aplicant un subtil tall transversal amb una inclinació de 16º, en referència a l’any de la memòria (2016). Sota aquesta premissa articulem titulars, imatges i altres elements. A les fotografies alternem l’efecte bicolor (2 tintes).
A més millorem la llegibilitat augmentat la mida de textos i titulars.