Stand Sucarn Alimentaria

Stand Sucarn Alimentaria

Stand fira alimentació Alimentaria 06, per Sucarn, majorista de carn.

Repte

Destacar el valor humà de les persones que intervenen en el negoci, presentar els productes de la marca i els avantatges logístics de l’empresa.

Solució

Vam fugir de l’ús de fotografies d’animals o de plats cuinats, per ser un recurs recurrent en el sector.
Potenciem el color corporatiu i transmetem els missatges a través d’il·lustracions, buscant que fos impactant i original.

Stand

Projecte desenvolupat a 2creativo

19/10/2014