FCRI

FCRI

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), és una entitat privada amb suport públic, un referent en l’àmbit de la investigació que exerceix d’interfície entre el sector públic i acadèmic, i el sector privat, productiu i empresarial.